۱۳۹۶-۰۲-۰۶

طبس مصداقی بر سوره فیل

شبانگاهان که تیره شب بر پهنه زمین مبارک گسترده شد ابرهه سوار بر پیل و همراه پیل سوارانش با همه توش و توان و ساز و برگ، عزم ویرانگری خانه خدا کرده بسوی کعبه روانه گشت. سپاهیانش متکبر و مغرور بر پیل سواری خویش سایه شوم خود را بر هر راه و گردنه در کویر و صحرا افکندند و در آن لحظات شب کسی را هوشی نبود و نه یارای ایستادن.
و چنین شد که خداوند بر آنان ابابیل فرستاد با سنگ هایی از جنس گل که بسویشان پرتاب شد و آنان را مانند برگهای خورده شده از درون و برون متلاشی نمود و کید و حیله آنان را به تباهی و نابودی کشانید و آنانکه می پنداشتند همه اهل زمین مقابل قدرت و ساز و برگ نظامیشان تسلیم اند دیگر باره دیدند، آنچه بر این سرزمین حاکم است ایمان است و آنچه خود به آن متکی اند، جز آهن خورده شده و پوسیده، چیزی نیست. و خدا خواست این کعبه باقی بماند، تا که آخرین ودیعه ولایت اش از کنار آن به قیام الله اکبر ایستد و جهان را پر عدل و داد نماید. 
آنچه در طبس گذشت با تمام زوایای حرکت و اتفاق و انجام، بدون شک مصداقی دیگر بر سوره فیل بود و پنجم اردیبهشت 1359 عام الفیل (یوم الفیل) دیگر و کارتر مظهر استکبار جهانی، ابرهه ای دیگر و عنایت و لطف و مرحمت خداوندی همچنان بر مومنین گسترده. آنچه گذشت نه یک واقعه ساده و زودگذر و فراموش شونده بود، بلکه تمثیلی و ذکری است همیشگی و ماندنی برای کسانی که با چشمان و دلهای خویش جز آنچه هست هم می بینند و هم می شنوند و هم اعتقاد دارند، و تذکاری دیگر بود بر اثبات قدرت فائقه و تامه خداوندی و بر وهن و سستی و عزم دشمنان خدا و هم سندی دیگر بر همگامی و همداستانی پریشاندلان کور منحرف و منافق داخلی با اربابان زراندوز و زورمند مزورشان که یک پیوند همیشگی و تاریخی بوده است. 
این کتاب تحقیقی است پیرامون مسئله طبس از اسناد و مطالبی که بر جای مانده و کم و بیش منتشر شده و هم از رموزی که کمتر بدان توجه و دقت شده است.
.............................................................

علاقمندان به مطالعه کتاب فوق می توانند به فرهنگسرای حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) مراجعه فرمایند
فایل های ضمیمه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود